Voorwaarden

Als u inschrijft voor tennisles, gaat u akkoord met het lesreglement en de privacyvoorwaarden.

Lesreglement

 • Om lessen te volgen moet men lid zijn van Tennis Vereniging Presikhaaf.
 • Een seniorenlesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspelen en 50 minuten les. Lessen van een ½ uur duren 25 minuten. Een jeugdlesuur duurt 55 minuten, waarvan 5 minuten inspelen en 50 minuten les.
 • Wanneer er na meer dan 25 minuten de les wordt gestaakt i.v.m. regen, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 • Als er lessen niet doorgaan door weersomstandigheden, dan zal er, zo goed als het kan, mogelijkheden worden gezocht zoveel mogelijk lessen in te halen.
 • Indien een cursist een les mist door eigen toedoen, kan deze niet worden ingehaald. Wel zal worden getracht de cursist de les(sen) in te laten halen in andere lesgroepen indien daar ruimte voor is.
 • Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk.
 • Bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de cursus zal 25% van het lesgeld in rekening worden gebracht. Daarna is het volledige lesgeld verschuldigd.
 • GG Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 • Indien de groepen kleiner zijn dan verwacht, dan behoudt de tennisschool zich het recht voor het lesgeld te verhogen. Bij grotere groepen wordt het lesgeld verlaagd.
 • Betaling van het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de gekregen factuurmail.
 • Niet verschijnen op de les is voor rekening voor de deelnemer. Gemiste lessen door ziekte of door andere verhinderingen van de deelnemer geven in principe geen recht tot inhalen.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.